Jammu & Kashmir Villages state schools- Page 3 -India By Road.In

Jammu & Kashmir Villages

Khag-a- Khag
Khag-b- Khag
Khanpora- Khag
Kokerbagh- Khag
Lachmanpora- Khag
Larkipora- Khag
Lassipora- Khag
Malpora- Khag
Nagbal- Khag
Nassarpora- Khag
Palpora- Khag
Poshker- Khag
Rawathpora- Khag
Shuglipora-a- Khag
Shuglipora-b- Khag
Sitharan A- Khag
Sitharan B- Khag
Sugan Yerinar- Khag
Arigam- Khan-sahib
Arizal- Khan-sahib
Balpora- Khan-sahib
Bugroo A- Khan-sahib
Bugroo B- Khan-sahib
Checkshera- Khan-sahib
Chill- Khan-sahib
Dabipora- Khan-sahib
Dragger- Khan-sahib
Draygam- Khan-sahib
Falchill- Khan-sahib
Frestwar- Khan-sahib
Gundalinayak- Khan-sahib
Gundidarwash- Khan-sahib
Gurwait A- Khan-sahib
Gurwait B- Khan-sahib
Hardpanzoo- Khan-sahib
Hardwail- Khan-sahib
Hawoora- Khan-sahib
Huklatri- Khan-sahib
Kachwari A- Khan-sahib
Kachwari B- Khan-sahib
Kachwari C- Khan-sahib
Kaich- Khan-sahib
Kaishipora- Khan-sahib
Khospora- Khan-sahib
Kral Pathri- Khan-sahib
Kralnewa- Khan-sahib
Kremshora- Khan-sahib
Mujhpathri- Khan-sahib
Parnawa- Khan-sahib
Qumroo- Khan-sahib
Raithan- Khan-sahib
Raiyar (beeru)- Khan-sahib
Raiyar (ich)- Khan-sahib
Rawalpora- Khan-sahib
Ringzabal- Khan-sahib
Shamusabad- Khan-sahib
Shanipora- Khan-sahib
Takiya Farooq Shah- Khan-sahib
Talpora- Khan-sahib
Wachoo- Khan-sahib
Wagar- Khan-sahib
Waragam- Khan-sahib
Waterhail- Khan-sahib
Wathred- Khan-sahib
Yarikhah- Khan-sahib
Zempora- Khan-sahib
Zugoo A- Khan-sahib
Zugoo B- Khan-sahib
Badipora- Nagam
Borwa- Nagam
Braripathri- Nagam
Brinjan- Nagam
Buzgoo- Nagam
Chalyan Chontinar- Nagam
Charipora- Nagam
Charisharif Rural - I- Nagam
Charisharif Rural - Ii- Nagam
Charwani- Nagam
Checkgovin Joo Dhar- Nagam
Chowdrigundh- Nagam
Dalwan- Nagam
Darwan- Nagam
Dolipora- Nagam
Footlipora- Nagam
Gogjipathri A- Nagam
Gogjipathri B- Nagam
Hafroo Batpora-a- Nagam
Hafroo Batpora-b- Nagam
Hayatpora A- Nagam
Hayatpora B- Nagam
Khampora Sari- Nagam
Kherigund- Nagam
Ladden (st)- Nagam
Loolipora- Nagam
Malpora- Nagam
Mohanpora- Nagam
Nagam- Nagam
Nowpora- Nagam
Pakherpora- Nagam
Qazipora- Nagam
Shankerpora- Nagam
Tilsara- Nagam
Watlaloo- Nagam
Yousmurgh (st)- Nagam
Arath- Narbal
Batpora- Narbal
Bundgam- Narbal
Bunmakhama- Narbal
Changune- Narbal
Chattabugh- Narbal
Chewa- Narbal
Dharmuna- Narbal
Gotpora- Narbal
Hardumalpora- Narbal
Kanihama- Narbal
Kawoosa Jagir- Narbal
Kawoosa Khalisa (a)- Narbal
Kawoosa Khalisa (b)- Narbal
Narabal-a- Narbal
Narbal (b)- Narbal
Peth Kanihama- Narbal
Pethmakhama- Narbal
Razwan- Narbal
Russo- Narbal
Sonorkalipora- Narbal
Wadwan- Narbal
Watmagam- Narbal
Whabpora- Narbal
Ahamsharief- Bandipora
Aloosa A- Bandipora
Aloosa B- Bandipora
Aloosa Ghat- Bandipora
Arahgam- Bandipora
Arin- Bandipora
Ashtingoo- Bandipora
Athwatoo- Bandipora
Ayathmulla- Bandipora
Benlipore A- Bandipora
Benlipore B- Bandipora
Bonakote A- Bandipora
Bonakote B- Bandipora
Brar- Bandipora
Chathay Banday A- Bandipora
Chech Arsala Khan- Bandipora
Chethay Banday B- Bandipora
Chethay Banday C- Bandipora
Chontimulla- Bandipora
Dardpora- Bandipora
Gamroo- Bandipora
Garoora- Bandipora
Gujerbal- Bandipora
Gundpora Rampora- Bandipora
Kehnusa- Bandipora
Kema- Bandipora
Khayar- Bandipora
Kralpora- Bandipora
Kudara- Bandipora
Kunan- Bandipora
Malangam A- Bandipora
Malangam B- Bandipora
Malangam C- Bandipora
Mangnipora- Bandipora
Mantrigam- Bandipora
Muqam- Bandipora
Nadihal A- Bandipora
Nadihal B- Bandipora
Onagam A- Bandipora
Onagam B- Bandipora
Panzigam- Bandipora
Pazalpora- Bandipora
Potoshahi- Bandipora
Qazipora- Bandipora
Quilmuqam- Bandipora
Sonerwani- Bandipora
Sumlar A- Bandipora
Sumlar B- Bandipora
Takya Ahmad Shah- Bandipora
Watapora- Bandipora
Badwan- Gurez
Dawar A- Gurez
Dawar B- Gurez
Gulshanpora- Gurez
Kanzalwan- Gurez
Khandayal/ Faqirpora- Gurez
Markoot- Gurez
Shahpora Bala- Gurez
Shahpora Payeen- Gurez
Wanpora- Gurez
Ajas A- Hajin
Ajas B- Hajin
Ajas C- Hajin
Ajas D- Hajin
Baharabad A- Hajin
Baharabad B- Hajin
Chandergeer- Hajin
Gund Boon- Hajin
Gund Jehangir- Hajin
Gund Preng- Hajin
Hakhara A- Hajin
Hakhara B- Hajin